Strona Biuletyn Informacji Publicznej miasta Podkowa Leśna

Stary Biuletyn Informacji Publicznej miasta Podkowa Leśna trafił do naszej agencji w celu modernizacji i odświeżenia.

Stara technologia nie miała z nami szans.

W ten sposób nieresponsywny i trochę pogmatwany serwis znów stał się przejrzysty a także prosty w obsłudze – mimo wielu podstron oraz dokumentów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony!

 Modernizacja serwisu była realizowana zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy Miasta Podkowa Leśna. Za główne cele obrano:

Serwis ma posiadać funkcjonalną nawigację i intuicyjne menu.

Zarówno frontend jak i panelu administracyjnego serwisu musiał posiadać intuicyjny interfejs.

Serwis musiał spełniać normy WCAG 2.0

  • Postrzegalność – zgodnie z tą zasadą, wszystkie elementy interfejsu użytkownika powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby każda osoba mogła z nich korzystać przy pomocy swoich zmysłów. Ta część standardu traktuje o stosowaniu alternatyw tekstowych dla każdego elementu nietekstowego. Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do prezentowania treści video lub audio – tu również jest zalecane zastosowanie alternatywy w postaci napisów. Co więcej, istnieją tutaj zapisy sugerujące projektowanie interfejsów w taki sposób, aby była możliwość zaprezentowania treści w uproszczony sposób bez utraty informacji.
  • Funkcjonalność – w myśl tej zasady, wszystkie elementy interfejsu oraz nawigacji powinny być możliwe do użycia.  W odniesieniu do klawiatury, zasady stwierdzają, że wszystkie elementy interfejsu powinny być możliwe do obsłużenia z jej pomocą. W obszarze funkcjonalności znajduje się wskazówka sugerująca zapewnienie wystarczającej ilości czasu, aby każdy użytkownik mógł przeczytać i przetworzyć treść. Istnieją również wskazówki projektowania interfejsów z myślą o niestymulowaniu napadów padaczki u osób cierpiących na tę chorobę.
  • Zrozumiałość – cała zawartość interfejsu oraz informacje zawarte na stronie powinny być prezentowana w sposób zrozumiały dla użytkownika. Tworzone treści powinny być czytelne i łatwe do zrozumienia. Treści powinny być projektowane w sposób intuicyjny. Zaznaczenie elementów nie powinno wywoływać żadnych zdarzeń na stronie, które mogłyby wprowadzać w błąd użytkownika lub go dezorientować. Dodatkowo, zmiana stanu żadnego elementu interfejsu nie powinna skutkować zmianą ogólnego wyglądu strony, co mogłoby dezorientować użytkownika. W WCAG 2.0 pojawia się również zapis mówiący, że w ramach danego serwisu, nie powinny się znajdować elementy różniące się wyglądem, a spełniające te samą funkcjonalność. Również na stronach nie powinny występować elementy pojawiające się samoistnie, takie jak okna typu pop-up. Ew. powinny się pojawiać tylko na żądanie użytkownika.
  • Solidność – Ostatnia zasada WCAG 2.0 jest bardzo zwięzłym zapisem i odnosi się głównie do kompatybilności strony. Przede wszystkim mówi o tym, aby kod strony był zawsze poprawny i nie powodował komplikacji podczas interpretowania przez dodatkowe zewnętrzne oprogramowania użytkownika.

Dopasowanie serwisu  i jego funkcjonalności do specyfiki, zapewnienie bezpieczeństwa systemu i danych, oraz pełna zgodność z RODO / GDRP.

Wysoką dostępność i dostosowanie do możliwości i ograniczeń urządzeń mobilnych.

Grafika i kolory na na stronie Biuletynu miały nawiązywać do głównego serwisu miasta Podkowa Leśna  który  również jest naszego autorstwa.

To jedno z naszych bardziej udanych zleceń – wielki powód do dumy.